ProjektyPre viac informácii klikni na daný projekt.


Projekt ITMS 26250120018 - Rekonštrukcia a modernizácia priestorov, obstaranie IKT, vybavenia a
laboratórno-technologického zariadenia

Projekt ITMS 26220220063 -Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy

Projekt AV 4/0046/2007 - Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie