Zoznam publikovaných príspevkov1. Zborníky z medzinárodných konferencií.

 

Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи.
Збірник наукових праць. Загальна редакція О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. Острог Національний університет «Острозька академія» 2014
Pre stiahnutie klikni na tento odkaz


Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie a otvorenie centra VVCB, Kapušany pri Prešove, Bardejovské Kúpele, 06. - 08.11.2013,
Zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063
Pre stiahnutie klikni na tento odkaz


Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Multiplikačný efekt využitia biomasy v regionálnom rozvoji, Kapušany pri Prešove, Bardejovské Kúpele,
08. - 10.10.2012, ISBN 978-80-225-3615-8

Pre stiahnutie klikni na tento odkaz


Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Pokročilé technológie v oblasti získania a spracovania zemských zdrojov, Hrádok pri Jelšave,
28. - 30.03.2012, ISBN 978-80-553-0889-0

Pre stiahnutie titulky klikni na tento odkaz
Pre stiahnutie článku klikni na tento odkaz


Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Pôda - alternatívny zdroj energie, Možnosti využitia potenciálu v znevýhodnených regiónoch kraja východnej a strednej európy,
Kapušany pri Prešove, Zemplínska šírava, 24. - 25.11.2011, ISBN 978-80-225-3408-6

Pre stiahnutie klikni na tento odkaz

 

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Kapušany 2010 - Využitie biomasy v poľnohospodárstve a lesníctve na energetické účely
Kapušany pri Prešove, 26. - 28.10.2010, ISBN 978-80-225-3243-3

Pre stiahnutie abstraktov klikni na tento odkaz
Pre stiahnutie všetkých článkov klikni na tento odkaz

 

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Inovatívne technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike
Zemplínska Šírava, 18. - 20.11.2009, ISBN 978-80-225-2961-7

Pre zobrazenie všetkých príspevkov klikni na tento odkaz

 

 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov
Zemplínska Šírava, 16. - 18.9.2008, ISBN 978-80-225-2662-3

Pre stiahnutie všetkých článkov klikni na tento odkaz

 

 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Energeticko politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej Európy
Zemplínska Šírava, 05. - 07.12.2007, ISBN 978-80-225-2496-4

Pre stiahnutie všetkých príspevkov klikni na tento odkaz

 

2. Postery

Doc. Ing. Matej Polák, PhD. – Prof. Ing. Jozef Víglaský, Csc. – Ing. Vladimír Kocák – Farm CHP Applications Based on Agricultural Biomass in Slovakia (uverejnený v rámci Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Forest Bioenergy Turku in Finnland v roku 2010 + na Medzinárodnej Vedeckej Konferencii Central European Biomass Conference 2011 Graz Austria konaného v dňoch 26. – 29.01.2011)

poster pre stiahnutie3. Články v časopisoch

 • Matej Polák, Vladimír Kocák - Biomass - a chance for agriculture through diversification of activities oriented to the production of bioenergy
  FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINESIS
  Folia Pomer. Univ. technol. Stetin. 2012, Oeconomica 292 (66), 83-90

 • Matej Polák, Ľubomír Petro - Use of renewable energy carriers in development of the region of Eastern Slovakia
  THE MALOPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS IN TARNÓW RESEARCH PAPERS COLLECTION, ISSUE 1/2001

 • Matej Polák, Dušan Blaško, Ľubomír Petro - Innovation in the area of research and education at universities in Slovakia
  THE MALOPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS IN TARNÓW RESEARCH PAPERS COLLECTION, ISSUE 2/2001

 • Matej Polák, Lukasz Poplawski - Innovativeness in regional development: Selected problems
  THE MALOPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS IN TARNÓW RESEARCH PAPERS COLLECTION, ISSUE 2/2001
4. Prezentácie

 • Doc. Ing. Matej Polák, PhD. – Inovácie v oblasti vedy a vzdelávania vo VVCB EU a ich podpora zo strany EU (prezentovaná počas Medzinárodnej Vedeckej Konferencii na Jahodnej na Slovensku)
  inovacie.ppt

 • Rekonštrukcie a modernizácie priestorov PHF EU, obstaranie IKT vybavenia a laboratórno - technologického zariadenia
  Pre zobrazenie prezentácie klikni na tento odkaz