Použitie energie v praxiS účelom výroby energie sa stretávame v troch typoch spoločenských potrieb:
- mechanická práca (napríklad elektrické zariadenia)
- zásobovanie teplom
- odvod tepla (chladenie)

Energia nikdy nezanikne, len sa mení z jednej formy na druhú. Rôzne formy energie majú rôzne vlastnosti a miery užitočnosti.
Mechanická práca

Mechanická práca je vysoko efektívne využívanie energie, ktoré používame pre obsluhu strojov a vykonávanie práce. Vykurovanie a chladenie je nízko-úrovňové použitie energie. Čím nižšia je teplota požadovaná pre vykurovanie, tým nižšia je hodnota fyzickej alebo kvalita energetické funkcie.

Teplo
Teplo za účelom vykurovania miestností a udržiavanie ich teploty sa dodáva na kompenzáciu straty tepla do okolia. Bez ohľadu na to, aké vysoké teploty môžu mať v miestnosti zdroje tepla, teplota v miestnosti zostáva na požadovanej teplotnej úrovni. Inými slovami, na vykurovanie miestností je využitie energie s veľmi nízkou teplotou.

 

zdroj: http://www.kids.esdb.bgs