Čo je energia?Energia je schopnosť vykonávať prácu .

Energia môže nadobudnúť rôzne formy - tepelná, svetelná, mechanická, elektrická, chemická a nukleárna energia. Poznáme dve druhy energie - Uskladnená(potenciálna) energia a pracujúca (kinetická) energia. Napríklad jedlo ktoré konzumuješ obsahuje chemickú energiu a tvoje telo ukladá túto energiu pokým ju neuvoľníš tým že pracuješ alebo sa hráš.Všetky druhy energie sa nachádzajú v rozličných spôsoboch, v zdrojoch energie ktoré používame každý deň. Tieto zdroje sú rozdelené do dvoch kategórií - obnoviteľné(zdroje energie ktoré môžu byť znovu použité) a neobnoviteľné(zdroje energie ktoré používame a nemôžeme ich obnoviť v najbližšom období). K obnoviteľným zdrojom energie patrí solárna energia(ktorá prichádza zo slnka a môže sa premeniť na elektrinu alebo teplo), veterná energia, geotermálna energia(z vnútra zemegule), biomasa z rastlín a vodná energia z vody je tiež obnoviteľný zdroj energie.

Avšak najviac energie dostávame z neobnoviteľných zdrojov energie ku ktorým patria fosílne palivá - ropa, zemný plyn a uhlie. Nazývame ich fosílne palivá, pretože sa vytvárali milióny a milióny rokov premenou odumretých zvyškov rastlín a zvierat. Ďalším neobnoviteľným zdrojom energie je urán, ktorého atómy štiepime a tak vytvárame teplo a elektrinu.

Všetky tieto zdroje energie používame k vytvoreniu elektriny, ktorú potrebujeme pre naše domovy, obchody, školy a továrne. Elektrina nabíja naše počítače, svetlá, chladničky, a ďalšie zariadenia ktoré potrebujeme k životu. Energiu používame ako pohon pre naše autá. Benzín ktorý spálime v našich autách je vyrobený z nafty.

Energia je vo všetkom. Potrebujeme ju k všetkému čo robíme od spravenia skoku až po spraveniu nášho obľúbeného koláča alebo poslaniu astronautov do vesmíru - energia je tam, kde potrebujeme silu aby sme niečo urobili.

 

zdroj: http://www.kids.esdb.bgs