Obnoviteľné zdroje energieObnoviteľné zdroje energie zahŕňajú všetky palivové typy a prenášané typy energie okrem fosílnych. Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí solárna energia (ktorá prichádza od slnka a môže sa premeniť na elektrinu a teplo), veterná energia, geotermálna energia (z vnútra zemegule), biomasa z rastlín a vodná energia je taktiež obnoviteľný zdroj energie.