Ako pracuje vodná energia?
Vodná energia je generovaná pomocou sily tečúcej vody v riekach a oceánoch na našej Zemi.

Vodná energiaNumber1 Priehrada zachytáva vodu v pohybe
Number2 Voda preteká potrubím do turbíny a potom vychádza von na druhej strane hrádze
Number3 Turbíny pomocou sily vody roztáčajú generátor
Number4 Generátor vyrába elektrickú energiu a posiela ju dp elektrického vedenia, čím je elektrina sprístupnená pre domácnosti a podniky

 

Zaujímavé fakty o vodnej energii

  • Vodná energia je jedným z najstarších zdrojov energie, slúžila na mletie obilia pre starých Egypťanov pred 250 rokmi p.n.l
  • Vodná energia môže byť zachytená z mnohých rôznych foriem vôd vrátane riečnych prúdov, riečnych hrádzí, morských vĺn a prílivov oceánu.
  • Vodná energia je najlacnejší obnoviteľný zdroj energie v Spojených štátoch.
  • Kanada je najväčším výrobcom vodných elektrární na svete.

 

 

zdroj: http://www.greenmountain.com/resources/enviro-kids/renewable-energy-101/hydro-energy