Vitajte na našej stránke !


Pozrite si našu novú prezentáciu

 

Biomasa  patrí k najstarším a najvýznamnejším zdrojom energie, ktoré človek  dodnes človek využíva.

Pred viac ako štyri tisíc rokmi objavil oheň a na základe toho si výrazne  zvýšil kvalitu života. Palivové drevo bolo dlhý čas  dôležitou súčasťou  života všetkých spoločenských vrstiev. Biogenné paliva  boli v dôsledku priemyselnej revolúcie  nahradené fosilnými palivami. Človek dnes spaľuje viac fosilných palív ,ako vzniklo za tisíc rokov.  Až zvýšujúce sa riziko  ohrozenia životného prostredia  a života na zemi  vôbec  viedlo v 20.storočí  k uvedomeniu si a k návratu k využitia  tradičných životne prostredie šetriacích nosičov energie –biomasy. Pretože biomasa je látka biologického čiže rastlinneho pôvodu  je negenerovaným nosičom energie .V súčasností si stále viac vyspelých krajín sveta uvedomuje obmedzenosť    zásob fosilných palív  a rizika s tým spojené . Preto sa do popredia záujmu dostávajú obnoviteľné nosiče energie (ONE).


Tri obnoviteľné zdroje energie - slnečná, veterná a biomasa